Chất lượng sản phẩm luôn được nâng cao:

Sản phẩm của SANKITECH VIỆT NAM được phát triển từ các dòng máy tiêu chuẩn hơn 40 năm. Chính vì vậy, sản phẩm luôn được kế thừa và cải tiến liên tục.
Bộ phận thiết kế của chúng tôi không ngừng nghiên cứu phát triển hơn nữa kỹ thuật băng tải, kỹ thuật vận chuyển mới để sản phẩm của SANKITECH VIỆT NAM ngày một đa dạng.
Toàn thể cán bộ nhà máy luôn đưa chính sách chất lượng lên hàng đầu, sự hài lòng về mọi mặt từ khách hàng là kim chỉ nam cho sự phát triển của SANKITECH VIỆT NAM.
BĂNG TẢI BÀN GẠT SCF

BĂNG TẢI BÀN GẠT SCF

  • Loại băng tải: băng tải sử dụng bàn gạt để vận chuyển sản phẩm
  • Vật vận chuyển: phế liệu sau quá trình đột, dập hoặc cắt gọt kim loại,...
BĂNG TẢI BÀN GẠT SCFM

BĂNG TẢI BÀN GẠT SCFM

  • Loại băng tải: băng tải sử dụng bàn gạt để vận chuyển sản phẩm
  • Vật vận chuyển: phế liệu sau công đoạn đột, dập hoặc cắt gọt kim loại,...
BĂNG TẢI BÀN GẠT SCO

BĂNG TẢI BÀN GẠT SCO

  • Loại băng tải: băng tải sử dụng bàn gạt để vận chuyển sản phẩm
  • Vật vận chuyển: sản phẩm có kích thước nhỏ, bột xi măng, phế liệu gia công dạng bột, mịn,...
BĂNG TẢI BÀN GẠT SCP

BĂNG TẢI BÀN GẠT SCP

  • Loại băng tải: băng tải sử dụng bàn gạt để vận chuyển sản phẩm
  • Vật vận chuyển: phế liệu sau quá trình đột, dập, số lượng phế liệu lớn.
>Liên hệ Liên hệ
Đóng
 
 
Đóng