Chất lượng sản phẩm luôn được nâng cao:

Sản phẩm của SANKITECH VIỆT NAM được phát triển từ các dòng máy tiêu chuẩn hơn 40 năm. Chính vì vậy, sản phẩm luôn được kế thừa và cải tiến liên tục.
Bộ phận thiết kế của chúng tôi không ngừng nghiên cứu phát triển hơn nữa kỹ thuật băng tải, kỹ thuật vận chuyển mới để sản phẩm của SANKITECH VIỆT NAM ngày một đa dạng.
Toàn thể cán bộ nhà máy luôn đưa chính sách chất lượng lên hàng đầu, sự hài lòng về mọi mặt từ khách hàng là kim chỉ nam cho sự phát triển của SANKITECH VIỆT NAM.
BĂNG TẢI VÍT SCS

BĂNG TẢI VÍT SCS

  • Loại băng tải: băng tải sử dụng vít tải để vận chuyển sản phẩm
  • Vật vận chuyển: phế liệu sau công đoạn cắt gọt, tiện, các loại phoi gia công sợi dài, sợi ngắn khác nhau,...
BĂNG TẢI VÍT SCS-U

BĂNG TẢI VÍT SCS-U

  • Loại băng tải: băng tải sử dụng vít tải để vận chuyển sản phẩm
  • Vật vận chuyển: bột lúa mì, ngũ cốc, thức ăn chăn nuôi dạng hạt hoặc bột (loại không dính), rác sinh hoạt hoặc vật khô hỗn hợp, phế liệu dạng hạt, dạng bột, mạt phế liệu,...
BĂNG TẢI VÍT SCN

BĂNG TẢI VÍT SCN

  • Loại băng tải: băng tải sử dụng vít tải để vận chuyển sản phẩm
  • Vật vận chuyển: vật dạng hạt, dạng bột, dạng cặn đặc, phoi cắt gọt nhỏ, mạt phoi,...
>Liên hệ Liên hệ
Đóng
 
 
Đóng