DỰ ÁN LUÔN ĐẠT CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm của SANKITECH VIỆT NAM được phát triển từ các dòng máy tiêu chuẩn hơn 40 năm. Chính vì vậy, sản phẩm luôn được kế thừa và cải tiến liên tục.
Bộ phận thiết kế của chúng tôi, không ngừng nghiên cứu phát triển hơn nữa kỹ thuật băng tải, kỹ thuật vận chuyển mới để sản phẩm của SANKITECH VIỆT NAM ngày một đa dạng.
Toàn thể cán bộ nhà máy luôn đưa chính sách chất lượng lên hàng đầu, sự hài lòng về mọi mặt từ khách hàng là kim chỉ nam cho sự phát triển của SANKITECH VIỆT NAM.

DỰ ÁN 32 MÁY BĂNG TẢI BẢN LỀ VẬN CHUYỂN PHOI ĐỘT DẬP

Dòng máy: Băng tải bản lề SPPH

Vật vận chuyển: phế liệu đột dập

BÀN GIAO HỆ THỐNG BĂNG TẢI RỬA BỒN IBC

Dòng máy: Băng tải xích

Vật vận chuyển: Bồn IBC

>Liên hệ Liên hệ
Đóng
 
 
Đóng